Категория: Счетоводни

Кадастра > Публикации > Счетоводни
ддс регистрация

Регистрация по ДДС в Търговски регистър

Доброволна Регистрация по ДДС Регистрация по ДДС е задължение на всяко лице (фирма или физическо лице), което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима Икономическа Дейност Икономическа дейност според закона е дейността на производители, търговци и всички лица, предоставящи услуги. Независима икономическа дейност е всяка дейност, осъществявана редовно или [...] Виж Още
udostoverenie a1

Удостоверение А1 за командироване на заети лица на работа в чужбина

Удостоверение А1 за командироване на заети лица на работа в чужбина (в държави – членки на ЕС) Удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство се издава от НАП при командироване от български работодател на заети лица в друга държава-членка на Европейския съюз. Например: Дружество, установено в България командирова за определен период от време свои работници, за [...] Виж Още