Закриване на Фирми

Кадастра > Услуги > Търговски Регистър > Закриване на Фирми

Причини за Закриване на Фирма

Възможните причини за Закриване на Фирма зависят от многообразните житейски ситуации, които могат да възникнат. Неизчерпателно, Закриването на Фирма са налага при:

  1. Липса на рентабилност – ако дейността на фирмата не е достатъчно печеливша или излага предприятието на големи финансови рискове, Закриването на Фирмата може да се наложи като логично решение;
  2. Изчерпване на целта на фирмата – фирмата може да бъде създадена за конкретна цел, която да бъде изпълнена в определен период. След изпълнението на целта, фирмата може да бъде закрита;
  3. Недостатъчен капитал – ако фирмата няма достатъчно капитал, за да покрие разходите за операциите си и за да осигури добра финансова основа за бъдещи инвестиции, Закриването на Фирмата може да бъде неизбежно;
  4. Промяна в бизнес модела – ако фирмата претърпи значителна промяна в бизнес модела си, която не е съвместима с предходните бизнес планове, Закриването на Фирмата може да бъде решението;
  5. Наследствени проблеми – Закриването на Фирмата може да стане задължително, ако собственикът на фирмата почине и няма наследници или ако наследниците не желаят да продължат бизнеса;
  6. Изцяло нова конкуренция – ако на пазара се появят нови играчи, които увеличават конкуренцията до такава степен, че фирмата не може да се справи, Закриването на Фирмата може да стане необходимост;
  7. Пандемия и кризи – като последица от пандемията или други кризи, фирмата може да загуби значителни приходи, което може да доведе до Закриване на Фирмата.

Процедура при Закриване на Фирми

 Процедурата при Закриване на Фирма може да варира в зависимост от правната форма, в която е регистрирана фирмата. Общо казано, процедурата включва следните стъпки:

📌 Вземане на решение за закриване на фирмата от учредителите или собствениците на фирмата;

📌 Изготвяне на протокол за закриване на фирмата и неговото приемане от учредителите или собствениците на фирмата;

📌 Подаване на заявление за закриване на фирмата в Търговския регистър и изчакване на одобрение;

📌 Известяване на данъчната администрация за закриването на фирмата и плащане на всички дължими данъци;

📌 При необходимост – отписване от ДДС регистъра;

📌 Отписване от други институции, като НОИ;

📌 Плащане на всички дължими задължения към кредиторите;

📌 Разделяне на останалите активи на фирмата между учредителите или собствениците;

📌 Затваряне на банкови сметки;

📌 Осигуряване на документи като баланс на фирмата и протокол за закриване на фирмата.

Обикновено е препоръчително да се потърси юридически съвет от професионалисти в областта за да се уверите, че сте изпълнили всички задължения правилно и на време.

Процедура по Закриване на Фирма при Е(ООД) и ЕТ

ЛИКВИДАЦИЯ НА Е(ООД)

При закриване на Е(ООД), дружеството задължително преминава през процедура по ликвидация, преди да бъде заличено от Търговски регистър
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЕТ

Заличаването на Едноличен търговец не се отличава с особена сложност на процедурата. Физическото лице продължава да отговаря за задълженията на ЕТ
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Не намирате отговор на Въпросите си?

Не се колебайте, попитайте ни.