Безплатни консултации

Кадастра > Безплатни консултации

Безплатни консултации от Кадастра

Понякога, когато просто разговаряме с някого, в разговора осъзнаваме същността на проблема си и това ни помага да се успокоим. Когато този някой сме ние, първата консултация е безплатна. И поверителна.

Това е шанс да ни опознаете по-добре и да проверите дали сме подходящи за Вас. Ако решите да не ни наемете, нямате никакво задължение към нас.

Кога предлагаме безплатни консултации?

Консултантите на Кадастра предоставят безплатни консултации във връзка с всички предоставяни услуги. Безплатните консултации се провеждат на място в офиса ни, по телефона или по Ваше запитване на имейл. На място безплатни консултации се предоставят всеки петък от 12:00 ч до 16:00 ч. след предварително записан час.

Какво обхващат консултациите?

Безплатните консултации на Кадастра обхващат следните неизчерпателно изброени теми:

🔴 Предварителни въпроси при регистрация на фирма, ликвидация, промени;

🔴Предварителни въпроси относно регистрация на сдружения и фондации, пререгистрация и промени;

🔴 Юридически и счетоводни консултации;

🔴 Предварителни консултации във връзка с издаването на лиценз за превоз на товари и лиценз за туроператор и туристически агент;

🔴 Проблеми с Уведомителни писма, издадени от Държавен фонд “Земеделие” и заповеди на МЗХГ;

🔴Проблеми при ревизии и проверки от НАП. Обжалване на ревизионни актове.

Колко време продължава консултацията?

15
около 15 минути

Просто попитай!

Имате нужда от безплатна консултация? Просто ни попитайте, за да можем да Ви помогнем.  Можете да използвате и нашата форма за обратна връзка при безплатни консултации:


    Забележка

    Безплатната консултация дава предварителна и обща информация и не представлява  окончателно решение или конкретен съвет. Крайните решения се вземат от юрист и/или счетоводител, с който сте избрали да работите.