Търговски Регистър

Кадастра > Услуги > Търговски Регистър
Регистрация на Фирми

Регистрация на Фирми

Една от първите стъпки при навлизането в частния сектор е регистрирането на Фирма. Откриването на Фирма не изгледжа да е ...
Промени във Фирмите

Промени във Фирмите

Какви данни на Фирмите се вписват (променят) в Търговски регистър? По силата на закона, при регистрацията на всяка фирма в ...

Закриване на Фирма

Закриване на Фирми

Възможните причини за Закриване на Фирма зависят от многообразните житейски ситуации, които могат да възникнат. Неизчерпателно, Закриването на Фирма са ...
Прехвърляне на Фирма

Прехвърляне на Фирма

Прехвърлянето на Фирма може да има различни форми и процедури в зависимост от желания резултат и от правната форма на ...
Клон на Фирма

Регистрация на Клон

Клонът на Фирма има двойствено положение. От една страна той е териториално - организационна част от търговеца, а от друга ...
Регистрация на НПО

Регистрация на НПО

Неправителствените организации, известни също като НПО или ОНГ (организации на неправителствения сектор) са организации, които не са част от правителството ...
zakrivane na npo

Закриване на НПО

При прекратяване на ЮЛНЦ (Сдружение и Фондация) се извършва процедура по ликвидация. Ликвидацията е последица от прекратяване на дейността на ...