Счетоводни услуги

Счетоводни Услуги в София

Вашият надежден и опитен партньор за Счетоводни Услуги в столицата София сме ние – Счетоводителите на Кадастра. Ние разбираме, че счетоводството е ключов елемент в успешното управление на всеки бизнес и сме тук, за да Ви помогнем с професионални и надеждни решения.

Професионални Счетоводни Услуги

Нашата фирма се гордее с богат над 10 годишен опит в областта на счетоводството. Предоставяме цялостно Счетоводно обслужване за Фирми от всички сектори на икономиката.

Водим внимателно и прецизно счетоводство, така че Вие да можете да се съсредоточите върху растежа на вашия бизнес.

Професионализъм и Експертиза: Нашите счетоводители са високо квалифицирани и винаги са информирани за последните изменения в данъчното законодателство и счетоводните стандарти.

Индивидуален Подход: Разбираме, че всеки бизнес е уникален. Затова предоставяме индивидуални решения, съобразени със специфичните нужди на всеки клиент.

Конкурентни Цени: Ние предлагаме разумни и конкурентни цени за нашите Счетоводни Услуги, за да направим счетоводството Ви възможно най-достъпно.

Счетоводни Услуги

Какво включват в конкретика нашите Счетоводни услуги? – сигурни сме, че следващото примерно изброяване на Счетоводните услуги, предоставяни от Кадастра няма да представлява интересно четиво, защото е изпъстрено със счетоводни термини.

За Вас е важно, въпреки това, да се запознаете дори повърхностно с обема на нашата счетоводна работа, която в повечето случаи е „невидима“, но без която Вашият бизнес не може да съществува:

Видове Счетоводни Услуги

📌Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви;
📌Текуща обработка на първичните счетоводни документи (фактури, отчети от касови апарати, банкови извлечения и други);
📌Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по ЗДДС;
📌Проверка за съответствие на счетоводните документи с изискванията на данъчно законодателство;
📌Осчетоводяване на всички документи, свързани с дейността на фирмата, съгласно разпоредбите на българското законодателство;
📌Обработка на данните с лицензиран счетоводен софтуер, с възможност за обмяна на информация по електронен път с клиента;
📌Начисляване на амортизации (изхабяване на актив - машина, съоръжение и др., поради продължителна или активна употреба) и съставяне на индивидуален амортизационен план на дълготрайните активи (ДМА);
📌Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на данъчни декларации, Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларации, VIES декларации, както и на всички други декларации, вкл. свързани с възстановяване на ДДС;
📌Ежемесечно изготвяне и изпращане на посочен от клиента електронен адрес на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета;
📌Своевременно уведомяване на клиента и следене на нормативни срокове за подаването на всички необходими документи към различните държавни институции, за плащане на данъци и осигуровки;
📌Представляване на фирмата пред органите на НАП, НОИ, НСИ и др. във връзка с предоставяне на документи и информация относно търговската дейност на фирмата;
Интернет банкиране – не предоставяме услугата банкиране от фирмената сметка на клиента срещу предоставен достъп;
📌Изготвяне на справки, поискани от клиента.

Счетоводни Консултации

Счетоводните консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване.
📌Данъчни консултации – във връзка с последиците по отношение на данъчното облагане във връзка с извършването на търговски сделки;
📌Консултации във връзка с придобивания и преобразувания на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне, апорт и др.) – по отношение на възникващи в последствие данъчни задължения и декларирания, вкл. подготовка на необходимите документи;
📌Съвети по оптимизация на данъците;
📌Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси;
📌Юридически консултации – във връзка с проверки и ревизии от НАП, съставени актове и наказателни постановления.

Годишно Счетоводно Приключване

📌Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети (ГФО) на фирмата към НСИ и Търговски регистър;
📌Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО в НАП.

Допълнителни Услуги

Търговската дейност на фирмите е допълнително натоварена с множество административни дейности, които са свързани с различни държавни или общински институции. Тази дейности не влизат в обхвата на Счетоводните Услуги и в абонаментните планове за счетоводно обслужване на фирми.

Въпреки това ние можем да съдействаме на нашите клиенти и да ги разтоварим от множество допълнително възникващи административни ангажименти, но срещу допълнително заплащане.

От друга страна ТРЗ услугите, свързани с отношенията на дружеството с наетия персонал са включени в цените на Счетоводните услуги на Кадастра, както следва:

Регистрация на Фирми

Няма как, ще трябва да си регистрирате и Фирма. Нека да изберем най – подходящата правна форма за Вашия бизнес – заедно. Ние ще регистрираме Вашата нова Фирма в Търговски регистър само за 3 дни.
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Административни услуги

Търговската дейност на всяка фирма е допълнително натоварена  с множество административни дейности. Ние можем да Ви помогнем да се разтоварите и от тях.
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

ТРЗ услуги

Изготвяне и обработка всички документи, свързани с трудовите отношения  –  трудови договори, заповеди за отпуски и др. Така наречените ТРЗ услуги са част от Счетоводното обслужване на фирми, предоставяно от Кадастра.
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Счетоводни Услуги Цени

Ние вярваме, че добрите Счетоводни Услуги могат да бъдат достъпни за всеки. Затова предлагаме изключително конкурентни цени и прозрачни такси без да правим компромиси относно качеството.

За допълнителна информация и запитвания относно цените на нашите Счетоводни Услуги, не се колебайте да се свържете с нас.

Нашият екип с нетърпение очаква да Ви помогне с управлението на счетоводството на Вашия бизнес.

Имате ли Въпроси?

Не се колебайте, попитайте ни за конкретна Цена?