Категория: Публикации

Кадастра > Публикации
et v eood

Преобразуване на ЕТ в ЕООД

Преобразуване на ЕТ в ЕООД Как става преобразуването от ЕТ в ЕООД Не става, няма такава процедура! Преобразуват се един вид търговско дружество в друг вид. Едноличният търговец не е търговско дружество. Едноличен търговец (ЕТ) е  физическо лице, което самостоятелно извършва търговска дейност. Едноличният търговец може да има регистрирана фирма под формата на ЕТ, но може и да няма [...] Виж Още
ддс регистрация

Регистрация по ДДС в Търговски регистър

Доброволна Регистрация по ДДС Регистрация по ДДС е задължение на всяко лице (фирма или физическо лице), което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима Икономическа Дейност Икономическа дейност според закона е дейността на производители, търговци и всички лица, предоставящи услуги. Независима икономическа дейност е всяка дейност, осъществявана редовно или [...] Виж Още
psiho vodachi na mps

Връщане на платени Глоби за изтекли Удостоверения за Психологическа Годност

Връщане на платени Глоби за изтекли Удостоверения за Психологическа Годност на Водачите Считано от 21.10.2023 г. Удостоверенията за психологическа годност в България са безсрочни. Всички наложени преди тази дата Глоби във връзка с изтекли Удостоверения за психологическа годност на водачи са неправомерно наложени от контролните органи. Вече можете да си възстановите платените Глоби обратно, независимо дали [...] Виж Още
фирма на чужденец

Регистрация на Фирма на Чужденец

Регистрация на Фирма на Чужденец Процедурата по регистрация на Фирма от Чужденец (чуждестранни граждани или юридически лица) не се различава съществено от регистрацията на Фирма на български гражданин или българско юридическо лице. Условията за регистрация са едни и същи. Трудности при регистрацията на Фирма на Чужденец Основните проблеми при регистрация на фирма в България на [...] Виж Още
udostoverenie a1

Удостоверение А1 за командироване на заети лица на работа в чужбина

Удостоверение А1 за командироване на заети лица на работа в чужбина (в държави – членки на ЕС) Удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство се издава от НАП при командироване от български работодател на заети лица в друга държава-членка на Европейския съюз. Например: Дружество, установено в България командирова за определен период от време свои работници, за [...] Виж Още
online register

Онлайн регистрация на Фирма

Онлайн регистрация на Фирма В последните години, дигиталната ера обхваща всички сфери на живота, включително бизнеса. В България, онлайн регистрацията на Фирма става все по-популярна, предоставяйки по - лесен начин за стартиране на търговската дейност. Какви са предимствата на Онлайн регистрацията в страната и как тя може да бъде ключът към бърз и успешен старт? [...] Виж Още

Набирателна сметка

Какво представлява Набирателната сметка Набирателната сметка е особен вид банкова сметка, по която се събират парични суми с някаква предварително определена цел. Специфична особеност на Набирателните сметки е, че титулярът на сметката не може да се разпорежда с постъпилите суми до сбъдване на определено предварително зададено условие. Типичен пример за Набирателна сметка са сметките на [...] Виж Още
Консорциум

Консорциум

Какво е Консорциум Консорциумът е обединяване на търговци чрез договор за осъществяване на определена дейност. Предимството на Консорциума е, че позволява концентрация на технологични, финансови, човешки и др. ресурси на всички участници в Консорциума. По този начин се повишава значително конкурентоспособността в дадената сфера на дейност, в която ще действа Консорциумът. Участващите в Консорциума фирми [...] Виж Още