Етикет: консорциум

Кадастра >
ддс регистрация

Регистрация по ДДС в Търговски регистър

Доброволна Регистрация по ДДС Регистрация по ДДС е задължение на всяко лице (фирма или физическо лице), което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима Икономическа Дейност Икономическа дейност според закона е дейността на производители, търговци и всички лица, предоставящи услуги. Независима икономическа дейност е всяка дейност, осъществявана редовно или [...] Виж Още
online register

Онлайн регистрация на Фирма

Онлайн регистрация на Фирма В последните години, дигиталната ера обхваща всички сфери на живота, включително бизнеса. В България, онлайн регистрацията на Фирма става все по-популярна, предоставяйки по - лесен начин за стартиране на търговската дейност. Какви са предимствата на Онлайн регистрацията в страната и как тя може да бъде ключът към бърз и успешен старт? [...] Виж Още
Консорциум

Консорциум

Какво е Консорциум Консорциумът е обединяване на търговци чрез договор за осъществяване на определена дейност. Предимството на Консорциума е, че позволява концентрация на технологични, финансови, човешки и др. ресурси на всички участници в Консорциума. По този начин се повишава значително конкурентоспособността в дадената сфера на дейност, в която ще действа Консорциумът. Участващите в Консорциума фирми [...] Виж Още