Архив: Екип

Кадастра > Екип
Преводач Кадастра - Даниела Цакова

Даниела Цакова

Експерт „Информационни технологии и мениджър проекти“ Изпълнявала длъжностите: Ръководител и мениджър на проекти в областта на Туризма Към настоящия момент част от екипа на Кадастра като Консултант на чуждестранни клиенти с английски език. Работни езици: български и английски.

Виж Още
адвокат ДФ "Земеделие" - Райна Кралева

Райна Кралева

Магистър по специалност „Право”, защитена в ПУ „Паисий Хилендарски”. Изпълнявала длъжностите: Юрисконсулт на община „Родопи”, сектор „Обществени поръчки” и „Общинска собственост”, юрист в нотариалната кантора на нотариус Марин Велчев. Член на САК. Специализация по прилагане на ЗПЗП и ЗУТ. Експертни области: Актове на ДФ “Земеделие” и Заповеди на Министъра на земеделието за приемане на окончателния […]

Виж Още

Здравка Ангелова

Магистър  „Счетоводство и одитинг”, завършила IBSEDU. Професионален опит като действащ счетоводител в областта на счетоводството и финансите – 5 години. Експертни области: Счетоводство на транспортни фирми – митнически документи, възстановяване на ДДС от Европа, обработване на разходите за гориво; ТРЗ (Труд и работни заплати), личен състав, човешки ресурси; Задължително осигуряване – социално и здравно осигуряване, […]

Виж Още

Христо Пехливанов

Магистър по икономика, специалност “Счетоводство и контрол”, управляващ съдружник и основател на Кадастра. Над 10 години опит в цялостното водене на фирмено счетоводство (фактури, месечни отчети, ведомости, годишни декларации, възстановяване на ДДС, подготовка за външен одит). Експертни области Данъчни и осигурителни консултации и годишно приключване на компании от различни сектори на дейност, неправителствени организации и […]

Виж Още