Здравка Ангелова

Кадастра > Екип > Здравка Ангелова
  • +359878353180
  • angelova@kadastra.bg

Здравка Ангелова

Счетоводител

Магистър  „Счетоводство и одитинг”, завършила IBSEDU.
Професионален опит като действащ счетоводител в областта на счетоводството и финансите – 5 години.

Експертни области:

  • Счетоводство на транспортни фирми – митнически документи, възстановяване на ДДС от Европа, обработване на разходите за гориво;
  • ТРЗ (Труд и работни заплати), личен състав, човешки ресурси;
  • Задължително осигуряване – социално и здравно осигуряване, вкл. самоосигурени лица;
  • Изготвяне на годишни финансови отчети и данъчни декларации за компании от различни сектори и юридически форми;
    Към настоящия момент част от екипа на Кадастра като счетоводител.