Райна Кралева

Кадастра > Екип > Райна Кралева
адвокат ДФ "Земеделие" - Райна Кралева
  • +359885632720
  • kraleva@kadastra.bg

Райна Кралева

Юрист
Магистър по специалност „Право”, защитена в ПУ „Паисий Хилендарски”.
Изпълнявала длъжностите: Юрисконсулт на община „Родопи”, сектор „Обществени поръчки” и „Общинска собственост”, юрист в нотариалната кантора на нотариус Марин Велчев. Член на САК. Специализация по прилагане на ЗПЗП и ЗУТ.

Експертни области:

  • Актове на ДФ “Земеделие” и Заповеди на Министъра на земеделието за приемане на окончателния слой “Площи, допустими за подпомагане” (обжалване на Уведомителни писма и АУПДВ на ДФЗ във връзка със схемите и мерките по директни плащания, обжалване на заповеди на МЗ по отношение на слоя ПДП);
  • Проверки и ревизии от НАП (обжалване на Ревизионни актове);
  • Проверки от Инспекцията по труда;
  • Данъчни консултации с акцент върху недвижимите имоти – по-специално при придобиване или продажба на недвижими имоти, планиране при наследяване на недвижими имоти и текущо управление на съществуващи имоти.
Към настоящия момент част от екипа на Кадастра като Консултант по търговско право, сделки с недвижими имоти и фирмено кредитиране.

Работни езици: български и немски.