Даниела Цакова

Кадастра > Екип > Даниела Цакова
Преводач Кадастра - Даниела Цакова
  • +359883350130

Даниела Цакова

Преводач

Експерт „Информационни технологии и мениджър проекти“

Изпълнявала длъжностите: Ръководител и мениджър на проекти в областта на Туризма

Към настоящия момент част от екипа на Кадастра като Консултант на чуждестранни клиенти с английски език.

Работни езици: български и английски.