Христо Пехливанов

Кадастра > Екип > Христо Пехливанов
  • +359886292860
  • pehlivanov@kadastra.bg

Христо Пехливанов

Счетоводител
Магистър по икономика, специалност “Счетоводство и контрол”, управляващ съдружник и основател на Кадастра. Над 10 години опит в цялостното водене на фирмено счетоводство (фактури, месечни отчети, ведомости, годишни декларации, възстановяване на ДДС, подготовка за външен одит).

Експертни области

  • Данъчни и осигурителни консултации и годишно приключване на компании от различни сектори на дейност, неправителствени организации и самостоятелно заети лица;
  • Изчерпателни данъчни консултации с акцент в областта на данъка върху добавената стойност;
  • Възстановяване на ДДС от друга държава членка на ЕС, особено в контекста на транспортния бранш;
  • Командироване на работници и служители в чужбина, с тясна специализация в областта на издаване на Удостоверение А1;
  • Годишни финансови отчети и данъчни декларации.

Работни езици – български и руски.