Набирателна сметка

Кадастра > Публикации > Правни > Набирателна сметка

Какво представлява Набирателната сметка

Набирателната сметка е особен вид банкова сметка, по която се събират парични суми с някаква предварително определена цел. Специфична особеност на Набирателните сметки е, че титулярът на сметката не може да се разпорежда с постъпилите суми до сбъдване на определено предварително зададено условие.

Типичен пример за Набирателна сметка са сметките на съдилищата, по които се внасят депозити за вещи лица, парични гаранции по бъдещи искове. С такива сметки разполагат Митници, НАП и други държавни учреждения, като по тях постъпват парични суми като обезпечение на вземания на тези институции.

Откриване на Набирателна сметка

По – долу ще разгледаме един друг случай, при който възниква необходимост от откриване на Набирателна сметка. Такава сметка се открива преди регистрацията на което и да било капиталово дружество (ЕООД, ООД, АД и др.). Открива се преди регистрацията на Фирмата.

 По Набирателната сметка се внася „уставния капитал“, независимо от неговия размер.

Откриването на Набирателна сметка е задължително, предварително условие за регистрацията на Фирмата в Търговски регистър.

За да се открие Набирателна сметка на дружеството не е достатъчна само валидна лична карта.

От банката ще бъде изискан и Учредителния акт на бъдещата фирма.

Срок за закриване на Набирателна сметка

След регистрацията на Фирмата в Търговски регистър, управителят на дружеството може веднага да закрие Набирателната сметка и да изтегли внесения по сметката капитал. Може да я преобразува и в реална разплащателна сметка на дружеството.

Срок за закриването на Набирателната сметка всъщност няма, но част от банките начисляват месечни такси за поддръжка на Набирателната сметка.

Всъщност по Набирателната сметка няма никаква поддръжка, защото по нея не може нито да превеждат, нито да се теглят суми, но това е друга тема.

Препоръчваме своевременно закриване на Набирателната сметка на дружеството, непосредствено след регистрацията на Фирмата или преобразуването й в разплащателна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *