Етикет: регистрация на фирма

Кадастра >
ддс регистрация

Регистрация по ДДС в Търговски регистър

Доброволна Регистрация по ДДС Регистрация по ДДС е задължение на всяко лице (фирма или физическо лице), което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима Икономическа Дейност Икономическа дейност според закона е дейността на производители, търговци и всички лица, предоставящи услуги. Независима икономическа дейност е всяка дейност, осъществявана редовно или [...] Виж Още

Набирателна сметка

Какво представлява Набирателната сметка Набирателната сметка е особен вид банкова сметка, по която се събират парични суми с някаква предварително определена цел. Специфична особеност на Набирателните сметки е, че титулярът на сметката не може да се разпорежда с постъпилите суми до сбъдване на определено предварително зададено условие. Типичен пример за Набирателна сметка са сметките на [...] Виж Още