Регистрация на Фирма на Чужденец

Кадастра > Публикации > Правни > Регистрация на Фирма на Чужденец
фирма на чужденец

Регистрация на Фирма на Чужденец

Процедурата по регистрация на Фирма от Чужденец (чуждестранни граждани или юридически лица) не се различава съществено от регистрацията на Фирма на български гражданин или българско юридическо лице.

Условията за регистрация са едни и същи.

Трудности при регистрацията на Фирма на Чужденец

Основните проблеми при регистрация на фирма в България на чужденеци са усложненията, които възникват, поради факта, че в повечето случаи чужденците, които искат да си регистрират Фирма в България не живеят на територията на страната ни.

Всеки има своите ангажименти и те не желаят да пътуват до България специално за регистрацията. Чужденците предпочитат ако е възможно процедурата по регистрация да се извърши „дистанционно“, а когато дружеството вече е регистрирано, тогава да пристигнат на място и да пристъпят директно към осъществяване на търговската си дейност.

Звучи логично да е възможно и е възможно, но при следните затруднения, които забавят съществено сроковете за регистрация на Фирма от Чужденец:

Предпочитана правна форма за регистрация са капиталовите дружества под формата на ЕООД или ООД. В тази връзка ще разгледаме проблемите, които възникват във връзка с тях:

Откриване на Набирателна сметка от Чужденец

Всяко капиталово дружество има капитал. Независимо от размера на капитала, същият следва да бъде внесен по специална, т.н. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА, която се открива на името на Фирмата и то ПРЕДИ нейната регистрация.

Преди откриване на сметката, банката е длъжна да извърши така нареченото „ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ“ във връзка с мерките по Закона за изпиране на пари и финансиране на тероризма. Такова проучване банките извършват не само на чужденците, решили да регистрират фирма в България, но и на българските граждани.

Първият Проблем

Проблемът при чужденците е, че за целите на предварителното проучване те трябва да дойдат лично на място в България и да посетят конкретната банка като попълнят всички необходими документи във връзка с това проучване. Проучването трае от 3 дни до 1 седмица. След положително приключване на проучването може вече да се пристъпи към откриване на сметката, а след откриването на набирателната сметка към регистрация на дружеството в Търговски регистър.

Решение:  За целите на предварителното проучване чужденците могат и да не пътуват до България. В тази връзка е необходимо специално нотариално заверено пълномощно (препоръчително заверено в Българско консулство) от собственика на капитала за представителство пред банката.

Вторият Проблем

Вторият Проблем възниква, когато резултатите от предварителното проучване са отрицателни. Тогава набирателна сметка не може да се открие, съответно дружеството не може да се регистрира в Търговски регистър.

Критериите, по които банките преценяват „риска“ на лицето във връзка с мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма не са публично известни. Публично известно е, че съществува списък (който се променя регулярно) на Европейския съюз на т.н. високорискови държави

Решение: Подава се искане за предварително проучване в друга банка (но не е сигурно, че становището и на тази банка няма да е отрицателно).

Регистрирате си Дружество с променлив капитал. При него набирателна сметка не се открива. Възможност за регистрация на такъв вид дружество в България ще има след 30.06.2024 г.

Възникват ли допълнителни Въпроси?

Експертите на Кадастра оказват съдействие на Чужденци за откриване на набирателна сметка в българска банка, като цената на услугата за съдействие е различна, в зависимост от конкретния случай и не е включена в цената за регистрация на Фирма

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *