Връщане на платени Глоби за изтекли Удостоверения за Психологическа Годност

Кадастра > Публикации > Правни > Връщане на платени Глоби за изтекли Удостоверения за Психологическа Годност
psiho vodachi na mps

Връщане на платени Глоби за изтекли Удостоверения за Психологическа Годност на Водачите

Считано от 21.10.2023 г. Удостоверенията за психологическа годност в България са безсрочни.

Всички наложени преди тази дата Глоби във връзка с изтекли Удостоверения за психологическа годност на водачи са неправомерно наложени от контролните органи.

Вече можете да си възстановите платените Глоби обратно, независимо дали Наказателните постановления са обжалвани или не.

Решение на Европейския съд

На 16.01.2024 г. Съдът на Европейския съюз постанови Решение, според което не допуска държава членка да изисква от лицата, които искат да извършват професионална дейност като водачи на моторни превозни средства за транспорт на пътници или стоки и които имат Свидетелство за Управление на Превозни Средства от категории C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 И D1E, издадено в съответствие с тази директива, като при това издаване физическата и умствената им годност за управление е проверена, да притежават както свидетелство за управление, така и имащо по-кратък срок на валидност от него Удостоверение за Психологическа Годност.

Запитването до Съда на Европейския съд е направено от Административен съд Габрово.

Конкретният казус е следния

Проверяваният водач притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, валидно по-специално за превозни средства от категории С, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E и Ткт. Свидетелството му е със срок на валидност от 28 ноември 2019 г. до 28 ноември 2024 г.

На 4 август 2021 г. водачът е спрян за проверка от контролните органи, докато управлявал композиция от влекач и прикачено към същия полуремарке, осъществявайки обществен превоз на товари. При проверката се е установило, че той не е в състояние да представи валидно удостоверение за психологическа годност. Последното притежавано от него удостоверение за психологическа годност е било издадено на 7 октомври 2017 г. и е било със срок на валидност 7 октомври 2020 г.

Контролните органи съставят Акт за установяване на административно нарушение по член 8, алинея 1 от Наредба № 36/2006, тъй като водачът не е представил валидно Удостоверение за психологическа годност.

На 24 август 2021 г. на основание член 178в, алинея 5 от Закона за движение по пътищата директорът на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ Плевен издава наказателно постановление, с което налага на водача глоба в размер на 500 BGN за констатираното нарушение на посочения член 8, алинея 1.

Заключение на Европейския съд

При горните обстоятелства налагането на притежателите на валидно Свидетелство за управление на допълнително задължение да притежават такова отделно Удостоверение за психологическа годност би представлявало всъщност недопустимо допълнително ограничение, доколкото Свидетелството за управление, издадено от държава членка трябва да се счита за доказателство, че притежателят на това свидетелство е отговарял на предвидените в тази директива условия за издаване в деня, в който посоченото свидетелство му е било издадено и следователно притежава необходимата доказателствена стойност за удостоверяване на умствената годност за управление на моторно превозно средство от съответната категория.

Макар да установява само минимална хармонизация на националните разпоредби относно условията, при които може да се издаде Свидетелство за управление, Директива 2006/126 извършва все пак изчерпателна хармонизация на документите, доказващи съществуването на право на управление, които трябва да бъдат признати от държавите членки съгласно член 2, параграф 1 от нея. Това обстоятелство изключва съвместното съществуване на свидетелството за управление, издадено в съответствие с Директива 2006/126, с всеки друг национален документ, който изпълнява по същество същата функция.

Освен това държавите членки не могат да изискват доказателство за умствена годност за управление на интервали от време, по-кратки от срока на валидност на Свидетелството за управление.

Имате допълнителни Въпроси?

Искате да си възстановите платените Глоби или Имуществени санкции, наложение с Наказателни постановления за изтекли Удостоверения за Психологическа Годност (психотест) на водачи?

Не се колебайте да ни се обадите във връзка с процедурата!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *