Преобразуване на ЕТ в ЕООД

Кадастра > Публикации > Правни > Преобразуване на ЕТ в ЕООД
et v eood

Преобразуване на ЕТ в ЕООД

Как става преобразуването от ЕТ в ЕООД

Не става, няма такава процедура! Преобразуват се един вид търговско дружество в друг вид. Едноличният търговец не е търговско дружество. Едноличен търговец (ЕТ) е  физическо лице, което самостоятелно извършва търговска дейност. Едноличният търговец може да има регистрирана фирма под формата на ЕТ, но може и да няма такава.

Когато едно физическо лице трайно извършва търговска дейност (продава нееднократно стоки, предоставя нееднократно услуги, подава регулярно недвижими имоти и др.), тогава дейността на физическото лице се приравнява по отношение на данъчното облагане и осигуряване към едноличен търговец. Няма значение има ли регистрирано ЕТ или няма.

За да се постигне ефекта на „преобразуване на ЕТ в ЕООД” се извършват последователно няколко отделни процедури:

Преминаване от ЕТ към ЕООД

За да се постигне ефекта на „преобразуване на ЕТ в ЕООД” се извършват последователно няколко отделни процедури:

Регистрация на ЕООД

Учредява се ново ЕООД, в което физическото лице ще встъпи като едноличен собственик на капитала на дружеството.

Прехвърляне на Търговско предприятие

Прехвърля се предприятието на съществуващия едноличен търговец към новоучреденото ЕООД. При прехвърляне предприятието на ЕТ трябва да се спази писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието. ЕИК номера на ЕТ не се запазва!

Заличаване на ЕТ

След горните две процедури, Едноличният търговец  не се заличава автоматично и от само себе си. Следва трета процедура – Заличаване на ЕТ.  

Идеята за това кратко изложение е продиктувана от получените многобройни въпроси на тази тема.

Препоръката на екипа на Кадастра е преди да предприемете, каквито и да било действия по осъществяване на процедурата по „преобразуване на ЕТ в ЕООД”  да си изясните: какви са целите, които преследвате и дали те  наистина ще бъдат реализирани?

Възникват ли допълнителни Въпроси?

Експертите на Кадастра са готови да окажат съдействие!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *